Info voor de Eerste Weken

Eerste Week
In de eerste week zetten wij ons volledig in om jullie, de eerstejaars, wegwijs te maken. Op de onthaaldag, maandag 24 september, worden jullie verwelkomt door ouderejaars. Jullie krijgen uitleg en een rondleiding op de campus en door Leuven (neem dus best je fiets mee). Verder zal er in die week ook andere ontmoetingsactiviteiten (bv. het stadsspel) worden georganiseerd zodat je je medestudenten en de ouderejaars beter leert kennen. Met op donderdag 27 september het Welkomsfeestje als de kers op de taart.

De weken daarop zullen er ook zeker nog sport- en cultuuractiviteiten volgen. Twee data zijn echter zeer belangrijk om te noteren. De eerste is de Peter-Meteravond op dinsdag 16 oktober, waar er jullie ouderejaars worden toegewezen voor tips en tricks over van alles en nog wat. De tweede activiteit die jullie zeker niet mogen missen is het GEOSweekend van 19 tot 21 oktober, met op zaterdag de 20e de gratis onthaalexcursie. Deze fantastische driedaagse is de ideale gelegenheid om andere geologen te leren kenen. ’s Avonds wacht er dan een overheerlijke BBQ. Niet te missen voor elke nieuwe geoloog!

Sponsors