Info voor de Eerste Weken

Eerste Week
In de eerste week zetten wij ons volledig in om jullie, de eerstejaars, wegwijs te maken. Op de onthaaldag, maandag 26 september 2022, worden jullie verwelkomt door ouderejaars. Jullie krijgen uitleg en een rondleiding op de campus en door Leuven (neem dus best je fiets mee). Verder zal er in die week ook andere ontmoetingsactiviteiten (bv. het stadsspel) worden georganiseerd zodat je je medestudenten en de ouderejaars beter leert kennen. Met op donderdag 29 september het Welkomsfeestje als de kers op de taart.

De weken daarop zullen er ook zeker nog sport- en cultuuractiviteiten volgen. Twee data zijn echter zeer belangrijk om te noteren. De eerste is de Peter-Meteravond op maandag 17 oktober, waar er jullie ouderejaars worden toegewezen voor tips en tricks over van alles en nog wat. De tweede activiteit die jullie zeker niet mogen missen is het GEOSweekend van 21 tot 23 oktober, met op zaterdag de 22e de gratis onthaalexcursie. Deze fantastische driedaagse is de ideale gelegenheid om andere geologen te leren kenen. ’s Avonds wacht er dan een overheerlijke BBQ. Niet te missen voor elke nieuwe geoloog!

Sponsors